Рецензія до диплома

Друкувати

Взагалі, рецензію на дипломну роботу повинен писати незалежний рецензент, причому у вільній формі. Але такий підхід давно вже не застосовується. По суті, рецензія на дипломну роботу стала лише формальністю, яку керівники дипломів перекладають на самих дипломників.

Однак рецензію на дипломну роботу представити потрібно. Як її написати? Найкраще, звичайно, подивитися рекомендації методички або чийсь готовий зразок - в різних вузах до цього питання підходять по-різному. Але методичка із зразком далеко не завжди є в наявності, та і не всяка методичка дає вказівки, як повинна виглядати рецензія на дипломну роботу.

Якщо методичка мовчить, а керівник дипломної роботи уникає відповіді, то рецензію на дипломну роботу слід писати, враховуючи наступне:

По-перше, обсяг. Обсяг рецензії - від половини до двох третин сторінки. І в жодному разі не більше однієї сторінки - це вимога безумовна! Хоча в деяких ВУЗах може бути і півтори - дві сторінки (оговарюється заздалегідь).

По-друге, структура. Як не дивно, структура рецензії на дипломну роботу завжди дуже жорстка. Природно, тут немає параграфів та пунктів, але зміст і послідовність повинні бути витримані дуже чітко. У силу цього рецензія на дипломну роботу наполовину складається з штампів.

Отже, спочатку вказується, що дипломна робота такого-то дипломника виконана на таку-то тему. Йдеться пара слів про актуальність обраної теми диплома - мовляв, дипломник в курсі реального життя. Далі в рецензії дається абзац про те, що дипломник зробив у своїй роботі - мовляв, розглянув то-то, проаналізував те і т.д. Це найвагоміша за обсягом частина рецензії на дипломну роботу. Після цього обов'язково потрібно вказати на якесь недопрацювання - мовляв, таке-то питання розкрив недостатньо, неповно, без урахування таких-то важливих моментів. І тут же знайдений недолік повинен бути затушовуваний - мовляв, у рамках даного обсягу або у цьому ракурсі, який розглядається в дипломі, інакше зробити неможливо, не представляється доцільним або зазначене упущення принципового значення не має. Далі робиться загальний позитивний висновок про те, що:

  • дипломна робота зазначеного дипломника в цілому виконана на належному рівні;
  • дипломник показав себе досвідченим фахівцем, що продемонстрував глибоке знання предмета і гарні навички практичної роботи;
  • результати, отримані в дипломній роботі, можуть бути з користю використані там-то і там.

І?.. І дипломна робота дипломника такого-то заслуговує оцінки "відмінно" (а який ще, якщо рецензію на дипломну роботу пише сам автор?), а сам дипломник - присвоєння  кваліфікації такої. Все - рецензія  на дипломну роботу готова. Тільки, звичайно, підписувати цю рецензію повинен хтось інший - не дипломник і не його керівник.