Послуги

Компанія VIP-Diplom надає допомогу в написанні студентських робіт будь-якого рівня складності, а також науково-дослідних робіт і статей. Ми виконуємо роботи з будь-яких предметів і в найкоротші терміни.

1 Реферат
2 Контрольна робота
3 Курсова робота
4 Сeмeстрoвa робoтa
5 Бізнес-план
6 Розв’язок задач
7 Вирішення тестів
8 Лабораторна робота
9 Наукова стаття
10 Переклад тексту
11 Звіт з практики
12 Звіт з переддипломної практики
13 Бакалаврська робота
14 Дипломна робота
15 Магістерська робота
16 Реферат для магістратури
17 Реферат для диплома (магістерської роботи)
18 Анотація до диплома
19 Рецензія до диплома
20 Відгук до диплома
21 Роздатковий матеріал до диплома
22 Доповідь до захисту
23 Презентація для диплома в Power Point
24 Наукова робота для Малої академії наук
25 Відповіді на білети
26 Креслення
27 Есе
28 Твір
29 Доповідь
30 Семінар
31 Курс лекцій
32 Набір, сканування, редагування тексту
33 Рерайт
34 Оформлення по ДСТУ виконаної Вами роботи
35 Перевірка якості роботи
36 Кoнсультaція з написання диплoмнoї (мaгістeрськoї, бакалаврської) роботи
37 Кoнсультування щодо студeнтських робіт
38 Перевіркa нa унікaльність тeксту
39 Підвищити унікaльність робoти
40 Набір, сканування, редагування тексту
41 Інше

Суспільні науки
Антропологія

Фізична антропологія
Антропологічна лінгвістика
Етнолінгвістика
Соціолінгвістика
Культурна антропологія
Антропологія релігії

Економічна антропологія
Етнографія
Етноісторія
Етнологія
Етномузикознавство
Фольклор
Міфологія
Політична антропологія
Медична антропологія
Археологія
Географія

Картографія
Економічна географія
Історична географія
Політична географія і геополітика
Географія міста
Екологічна географія
Фізична географія
Геодезія
Регіональна географія
Образотворчі мистецтва
Історія мистецтва
Каліграфія
Креативні мистецтва
Образотворче мистецтво
Живопис
Фотографія
Скульптура
Музика
Адміністрування в сфері мистецтв (спеціалізація в музичних мистецтвах)
Музична освіта
Викладання теорії музики
Історія музики
Теорія музики
Музикознавство
Історія
Історія США
Історія Стародавнього світу
Історія Китаю
Історія дипломатії
Етноісторія
Історія Європи
Історія науки і техніки
Військова історія
Нова історія
Інтелектуальна історія
Історія культури
Історія економіки
Всесвітня історія
Лінгвістика і мови
Математична лінгвістика
Історична лінгвістика
Історія лінгвістики
Інтерлінгвістики
Морфологія
Філологія
Фонетика
Прагматика
Семантика
Семіотика
Соціолінгвістика
Синтаксис
Дослідження словоскладення
Риторика
Ономастика
Прагмалінгвістіка
Текстологія
Теорія тексту
Термінографія
Мовознавство
Лексикологія
Літературознавство
Література
Релігієзнавство
Філософія
Метафізика
Права тварин
Епістемологія
Філософія штучного інтелекту та наука про мислення
Логіка
Логіка філософії
Математична логіка
Філософія історії
Філософія освіти
Етика
Філософія релігії
Естетика
Соціальна філософія та філософія Політична
Філософські школи
Філософія мови
Філософія математики
Історія філософії
Філософія музики
Філософія науки
Прикладна філософія
Культурологія і науки про етноси
Політологія

Громадянознавство
Порівняльна політологія
Геополітика (Політична географія)
Міжнародні відносини
Міжнародні організації
Дослідження світу і конфліктів (Наука про світ (Іренологія))
Політичні дослідження
Політична поведінка
Політична культура
Політична економія
Політична історія
Філософія політики
Державне управління
Психологія
Психопатологія
Прикладна психологія
Біологічна психологія
Клінічна психологія
Когнітивна психологія
Суспільна психологія
Психологія розвитку
Педагогічна психологія
Експериментальна психологія
Судова психологія
Юридична психологія (Психологія і право)
Медична психологія
Нейропсихологія
Організаційна психологія
Психологія особистості
Позитивна психологія
Психоаналіз
Психометрія
Кількісні методи в психології
Соціальна психологія
Психологія спорту
Педагогіка
Дидактика
Дефектологія
Сурдопедагогіка
Тифлопедагогіка
Олігофренопедагогіка
Логопедія
Педологія
Історія педагогіки
Соціальна педагогіка
Пенітенціарна педагогіка
Юридична педагогіка
Соціологія
Прикладна соціологія
Політична соціологія
Соціальна інженерія
Порівняльна соціологія
Теорія конфлікту
Культурологія
Кримінологія
Демографія
Екологія людини
Футурологія
Соціологія організації
Соціологія управління
Соціологія науки
Соціальна економіка
Соціальна філософія
Соціальна психологія
Соціальна політика
Соціальне дослідження
Обчислювальна соціологія
Економічна соціологія / соціоекономіки
Соціальна теорія
Соціальна стратифікація
Соціологічна теорія
Економіка
Агроекономіка
Обчислювальна економіка
Грошові відносини
Державні фінанси
Інституційна економіка
Історія економіки
Макроекономіка
Математична економіка
Міжнародна економіка
Мікроекономіка
Планова економіка
Соціоекономіки
Теорія ігор
Транспортна економіка
Фінансова економіка
Економетрика
Економіка в області нерухомого майна
Економіка в області природних ресурсів
Економіка та право
Економіка суспільного добробуту
Економіка розвитку
Економіка праці
Економіка управління
Економічна географія
Економічна соціологія
Науки про гендер та сексуальність
Психологія жінки
Гендерні дослідження
Гетеросексізм
Сексуальна поведінка людини
Сексуальність людини
Психологія чоловіка
Чоловічі дослідження
Статеве виховання
Сексологія
Жіночі дослідження

Прикладні науки
Архітектура
Сільське господарство

Агроекологія
Агрономія
Тваринницькі науки
Агроґрунтознавства
Ентомологія
Охорона навколишнього середовища
Економіка сільського господарства
Агротехніка
Енологія
Науки про їжу
Садівництво
Гідрологія
Метеорологія
Науки про рослинництво
Помологія
Лісівництво
Виноградарство
Охорона природи і Лісознавство
Охорона навколишнього середовища
Управління охороною навколишнього середовища
Управління природними ресурсами
Токсикологія
Економічні дисципліни
Економіка організацій
Менеджмент
Маркетинг
Статистика
Світова економіка
Фінансовий менеджмент
Страхування
Фінанси
Гроші, кредит, банки
Ринок цінних паперів
Податки та оподаткування
Теорія бухгалтерського обліку
Теорія економічного аналізу
Контроль і ревізія
Міжнародні стандарти обліку та фінансової звітності
Міжнародні стандарти аудиту
Ділове спілкування
Трудове право
Міжнародні економічні відносини
Історія економіки
Система національних рахунків
Антикризове управління
Ціноутворення
Бухгалтерський фінансовий облік
Бухгалтерський управлінський облік
Бухгалтерська (фінансова) звітність
Комплексний економічний аналіз господарської діяльності
Аналіз фінансової звітності
Аудит
Бухгалтерська справа
Інформаційні технології та захист інформації
Інвестиційний аналіз
Інноваційний менеджмент
Міжнародний менеджмент
Екологічний менеджмент
Валютний контроль і митне законодавство
Облік витрат, калькулювання та бюджетування в окремих галузях виробничої сфери
Організація документообігу
Облік на підприємствах малого бізнесу
Облік і аналіз банкрутств
Облік, аналіз і аудит зовнішньоекономічної діяльності
Управлінський аналіз у галузях
Особливості обліку в торгівлі
Журналістика, засоби масової комунікації та управління
Журналістика
Дослідження засобів масової інформації
Зв'язки з громадськістю (Public relations, PR)
Пропаганда
Невербальне спілкування
Мовна комунікація
Право
Аграрне право
Адміністративне право
Арбітражне процесуальне право
Державна служба
Цивільне право
Цивільне процесуальне право
Житлове право
Земельне право
Історія батьківщини
Історія політичних і правових вчень
Історія вітчизняного держави і права
Історія держави і права зарубіжних країн
комерційне право
Конституційне право
Конституційне право зарубіжних країн
Конституційне процесуальне право
Криміналістика
Кримінологія
Міжнародне право (публічне і приватне)
Муніципальне право
Податкове право
Нотаріат
Парламентська право
Права людини
Правоохоронні органи
Право соціального забезпечення
Підприємницьке право
Прокурорський нагляд
Римське право
Сімейне право
Судова мова
Порівняльне правознавство
Митне право
Теорія держави і права
Трудове право
Кримінальне право
Кримінально-процесуальне право
Кримінально-виконавче право
Філософія
Фінансове право
Екологічне право
Фізична культура і відпочинок людини
Ергономіка
Фізіологія вправ
Дослідження вільного часу
Соціологія спорту
Фізичне виховання
Індивідуальне фітнес-тренування
Спортивне тренування
Психологія спорту
Сексологія
Спортивна журналістика
Менеджмент в спорті
Спортивна медицина
Соціальна робота
Охорона дитинства
Виправна система
Геронтологія
Медико-соціальна робота
Психічне здоров'я
Соціальна робота в школі

Точні науки
Інформатика

Теорія обчислень
Теорія автоматів
Алгоритми
Структури даних
Архітектура комп'ютера
Операційні системи
Комп'ютерні комунікації (мережі)
Комп'ютерна безпека і надійність
Комп'ютерна графіка
Комп'ютер і суспільство
Історія обчислювальної техніки
Історія теорії обчислювальних систем
Гуманістична інформатика
Інформатика спільнот
Розробка програмного забезпечення
Мови програмування
Бази даних
Робототехніка
Людино-комп'ютерна взаємодія
Фізика
Математика

Алгебра
Диференціальна алгебра
Математичний аналіз
Теорія ймовірності
Геометрія і Топологія
Дискретна геометрія
Теорія чисел
Логіка
Прикладна математика
Статистика
Математична статистика
Економетрика
Математична фізика
Теорія обчислень
Теорія графів
Теорія ігор

Природничі науки
Фізика

Акустика
Атомна фізика
Біофізика
Обчислювальна фізика
Геофізика
Квантова фізика
Класична механіка
Математична фізика
Матеріалознавство
Металознавство
Механіка
Молекулярна фізика
Оптика
Прикладна фізика
Медична фізика
Технічна фізика
Статистична фізика
Теоретична фізика
Термодинаміка
Теплофізика
Хімічна фізика
Електродинаміка
Хімія
Аналітична хімія
Біохімія
Матеріалознавство
Математична хімія
Неорганічна хімія
Органічна хімія
Фізична хімія
Теоретична хімія
Колоїдна хімія
Науки про життя
Біохімія
Біологія
Аеробіології
Анатомія
Генетика
Ендокринологія
Еволюційне вчення
Біологія людини
Мікробіологія
Молекулярна біологія
Вірусологія
Зоологія
Біофізика
Фізіологія